Our services


Data protection compliance audit (GDPR)

Data protection and compliance

Przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz powszechnymi standardami i normami bezpieczeństwa. Wykryliśmy wiele nieprawidłowości, które mogłyby zagrozić płynności funkcjonowania biznesu naszych klientów.

Learn more

Execution and guidance on implementation data protection regulations (GDPR)

Data protection and compliance

Wspieramy organizacje w dostosowaniu jej na zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami w obszarze ochrony danych osobowych. Proces implementacji RODO ma na celu zapewnienie legalności przetwarzania danych osobowych, rozliczalności oraz zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Learn more

Outsourcing of Data Protection Officer role

Data protection and compliance

Przejmujemy procesy, które są często obciążeniem dla Administratorów Danych Osobowych. Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych (od 25 maja 2018 r.) jest jednym z takich procesów.

Learn more

Software for Data Protection Officers

Data protection and compliance

Dostarczamy oprogramowanie przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, którego celem jest pomoc w procesie audytu, zarządzaniu i zapewnieniu zgodności z przepisami. Oprogramowanie jest budowane przez osoby zajmujące się ochroną danych osobowych dla osób potrzebujących oprogramowania w obszarze ochrony danych osobowych

Learn more

Data protection and information security training sessions

Data protection and compliance

Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenia z ochrony danych osobowych dla programistów. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta.

Learn more

Application security audits (penetration tests)

IT Security and software development

Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

Learn more

Privacy by Design and Privacy Engineering

IT Security and software development

Pomagamy naszym klientom w tym by ich systemy informatyczne zapewniały odpowiedni ochrony poziom prywatności już na etapie ich projektowania.

Learn more

Enterprise software development and Python/Django outsourcing Python / Django outsourcing

IT Security and software development

Naszym ulubionym językiem programowania jest Python i w nim tworzymy w nim większość interesujących rozwiązań technologicznych.

Learn more