Our services


Data protection

oferta

Data protection compliance audit (GDPR)

Przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz powszechnymi standardami i normami bezpieczeństwa. Wykryliśmy wiele nieprawidłowości, które mogłyby zagrozić płynności funkcjonowania biznesu naszych klientów.

oferta

Outsourcing of Data Protection Officer role

Przejmujemy procesy, które są często obciążeniem dla Administratorów Danych Osobowych. Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych (od 25 maja 2018 r.) jest jednym z takich procesów.

oferta

Software for Data Protection Officers

Dostarczamy oprogramowanie przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, którego celem jest pomoc w procesie audytu, zarządzaniu i zapewnieniu zgodności z przepisami. Oprogramowanie jest budowane przez osoby zajmujące się ochroną danych osobowych dla osób potrzebujących oprogramowania w obszarze ochrony danych osobowych

oferta

Data protection trainings

Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenia z ochrony danych osobowych dla programistów. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta.

oferta

Online data protection trainings

Prowadzimy również szkolenia online w formie wideokonferencji. Umożliwia to dostęp do naszych szkoleń dla znacznie szerszego grona odbiorców. Uczestnicy mogą na żywo zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Testing and information security

oferta

Penetration testing and source code audit

Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

oferta

Test automation and manual testing

Przygotowujemy testy automatyczne dla oprogramowania klientów w celu podnoszenia jego jakości i wykrywania błędów zanim nowe wersje trafią do szerokiego grona odbiorców. Nasze wewnętrzne projekty mają pokrycie testami na poziomie 95%.

oferta

Privacy by Design / Privacy Engineering

Pomagamy naszym klientom w tym by ich systemy informatyczne zapewniały odpowiedni ochrony poziom prywatności już na etapie ich projektowania.

oferta

Python / Django outsourcing

Naszym ulubionym językiem programowania jest Python i w nim tworzymy w nim większość interesujących rozwiązań technologicznych.

oferta

Software development for enterprise

Wytwarzamy oprogramowanie przy użyciu zwinnych metodyk zarządzania projektami. Pomagamy innym wdrażać takie metodyki po to, aby zoptymalizować procesy wytwarzania oprogramowania i zwiększyć efektywność zespołów programistycznych. Wykorzystujemy metodykę SCRUM wewnątrz naszej organizacji.