Our services


Data protection and information security audit

Data protection and compliance

Przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz powszechnymi standardami i normami bezpieczeństwa. Wykryliśmy wiele nieprawidłowości, które mogłyby zagrozić płynności funkcjonowania biznesu naszych klientów.

Learn more

Implementation of data protection requirements

Data protection and compliance

Wspieramy organizacje w dostosowaniu jej na zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami w obszarze ochrony danych osobowych. Proces implementacji RODO ma na celu zapewnienie legalności przetwarzania danych osobowych, rozliczalności oraz zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Learn more

Outsourcing for data protection and IT security

Data protection and compliance

Przejmujemy procesy, które są często obciążeniem dla Administratorów Danych Osobowych. Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych (od 25 maja 2018 r.) jest jednym z takich procesów.

Learn more

Software for Data Protection Officers

Data protection and compliance

Dostarczamy oprogramowanie przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, którego celem jest pomoc w procesie audytu, zarządzaniu i zapewnieniu zgodności z przepisami. Oprogramowanie jest budowane przez osoby zajmujące się ochroną danych osobowych dla osób potrzebujących oprogramowania w obszarze ochrony danych osobowych

Learn more

Data protection and information security training

Data protection and compliance

Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenia z ochrony danych osobowych dla programistów. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta.

Learn more

Enterprise software development

IT Security and software development

Naszym ulubionym językiem programowania jest Python i w nim tworzymy w nim większość interesujących rozwiązań technologicznych.

Learn more