Application security audits (penetration tests)


Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

Przeprowadzamy audyty kodu źródłowego dla aplikacji webowych tworzonych przez zespoły programistyczne naszych klientów. Tego typu audyt ma na celu wykrycie luk bezpieczeństwa i zagrożeń dla danych przetwarzanych przez aplikację, co ma na celu redukcję ryzyka związanego z możliwością wystąpienia incydentu ochrony danych osobwoych. Incydenty (tzw. naruszenia ochrony danych osobowych) mogą być związane z wysokimi karami finansowymi na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak wygląda audyt kodu źródłowego?

W procesie audytów kodu źródłowego nasi programiści weryfikują kod źródłowy aplikacji pod kątem ściśle okreslonych kryteriów.

Co jest wynikiem audytu kodu źródłowego?

Wynikiem audytu kodu źródłowego jest raport w formie pisemnej, elektronicznej oraz interaktywnej, który zawiera ocenę jakości kodu źródłowego, listę potencjalnych zagrożeń związanych z jakością i bezpieczeństwem.

Contact us and ask for free assessment.