Data protection and information security training


Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenia z ochrony danych osobowych dla programistów. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta.

Jak wyglądają nasze szkolenia?

Szkolenia są nastawione na praktyczne aspekty ochrony danych osobowych i technologii informacyjnychj. W zależności od wybranej tematyki oraz docelowej grupy odbiorców przeprowadzone są wykłady, warsztaty ćwiczeniowe i gry symulacyjne, których celem jest wyćwiczenie umiejętności przydatnych w codziennej pracy przy przetwarzaniu danych osobowych.

Gdzie się odbywają nasze szkolenia?

Szkolenia mogą odbywać się w formie:

  • Szkolenia otwartego,
  • Szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta,
  • Szkolenia przez internet (on-line)

Dla kogo nasze szkolenia są przeznaczone?

Nasze szkolenia są przeznaczone dla różnych grup docelowych począwszy od kadry administracyjnej aż do kadry kierowniczej.

  • Szkolenia dla kierownictwa
  • Szkolenia dla programistów i pracowników IT
  • Szkolenia dla kadr i księgowości
  • Szkolenia dla pracowników administracyjnych
  • Szkolenia dla służb ochrony
  • Szkolenia dla administratorów bezpieczeństwa informacji / inspektorów ochrony danych

Contact us and get a free quote.Data protection compliance training
Data protection compliance training
Information security training
Information security training