Enterprise software development and Python/Django outsourcing Python / Django outsourcing


Jesteśmy zespołem programistów, a naszymi ulubionymi rozwiązaniami programistycznymi jest język Python oraz framework Django. W tych technologiach towrzymy większość interesujących rozwiązań technologicznych.

W jaki sposób się rozliczamy za realizację projektów?

Rozliczamy się z klientami na podstawie czasu pracy, m.in. na podstawie stawek godzinowych, dziennych lub tygodniowych albo według odgórnie ustalonej ceny za projekt, tj. fixed price.

Jaką metodologię prowadzenia projektów stosujemy?

W ramach prowadzonych przez nas projektów stosujemy framework SCRUM, który może być dostosowywany i modyfikowany pod potrzeby konkretnego projektu i klienta.

Contact us and ask for free assessment.