Implementation of data protection requirements


Współpracujemy z organizacjami przy dostoswoanieu do zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz powszechnymi standardami i normami bezpieczeństwa.

Jaki jest cel wdrożenia RODO?

Głównym celem procesu wdrożenia jest zapewnienie, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w zgodzie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Proces wdrożenia ma na celu zagwarantowanie m.in. legalności przetwarzania danych osobowych, rozliczalności, czy bezpieczeństwa przetwarzania.

Co jest wynikiem wdrożenia RODO?

Wynikiem wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w organizacji mogą być działania polegające na opracowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu szkoleń dla zespołów klienta, czy monitorowaniu postępów prac. W ramach procesu wdrożenia mogą być podjęte działania, które będą przykładowo obejmowały:

  • Rekomendacje procedur postępowania z danymi osobowymi oraz rekomendacje bezpieczeństwa.
  • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w postaci, np. polityk ochrony danych, oceny skutków dla ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania lub innych dokumentów, które będą rekomendowane w danym przypadku przetwarzania danych osobowych.
  • Monitorowanie procesu wdrażania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
  • Szkolenia dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenie dla inspektora ochrony danych, szkolenie ogólnopracownicze, szkolenie dla służb ochrony, szkolenie dla pracowników i kierowników działów IT.

Contact us and get a free quote.Privacy by Design and Privacy Engineering
Privacy by Design and Privacy Engineering
Pomagamy naszym klientom w tym by ich systemy informatyczne zapewniały odpowiedni ochrony poziom prywatności już na etapie ich projektowania. Najczęstszym błędem popełnianym w trakcie budowy rozwiązań przetwarzających dane osobowe jest to, że kwestie ich ochrony są traktowane wyłącznie jako dodatek. Konsekwencją takiego podejścia jest to, że wprowadzenie zmian w przypadku niezgodności w wydanym produkcie może być bardzo kosztowne lub niemożliwe w realizacji. Celem ochrony w fazie projektowania jest uniknięcie opisanych problemów i budowa kultury ochrony prywatności.
GDPR implementation support
GDPR implementation support
ISO 27001 Implementation
ISO 27001 Implementation
ISO 22301 Implementation
ISO 22301 Implementation