Training offer


Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych

Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych

Interaktywna gra inskeptorów ochrony danych - mistrz IOD-a.

Date of training Remaining time Place Price Informations
Saturday, 11 May 2019 Training has passed Gdańsk 690zł Details Sign up!
Saturday, 15 June 2019 23 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Saturday, 22 June 2019 30 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Saturday, 29 June 2019 37 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Saturday, 21 September 2019 121 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Saturday, 28 September 2019 128 days Olsztyn 690zł Details Sign up!
Saturday, 23 November 2019 184 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które będą pełniły funkcję inspektora ochrony danych.

Date of training Remaining time Place Price Informations
Saturday, 16 March 2019 Training has passed Gdańsk 1850zł Details Sign up!
Saturday, 23 March 2019 Training has passed Gdańsk 1850zł Details Sign up!
Saturday, 13 April 2019 Training has passed Gdańsk 1850zł Details Sign up!
Saturday, 27 April 2019 Training has passed Gdańsk 690zł Details Sign up!
Ochrona danych osobowych w służbach ochrony

Ochrona danych osobowych w służbach ochrony

Służby ochrony w organizacji mają są istotną częścią procesu ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników ochrony do funkcjonowania w sektorach, w których przetwarza się dane osobowe oraz przekazania im wiedzy na temat zasad postępowania z danymi osobowymi.

Date of training Remaining time Place Price Informations
Saturday, 14 December 2019 205 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Ochrona danych osobowych w działach kadr i zasobów ludzkich (HR)

Ochrona danych osobowych w działach kadr i zasobów ludzkich (HR)

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników kadr oraz pracowników z działów zasobów ludzkich (HR). Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników tych działów do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z przepisami oraz uświadomienie w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Date of training Remaining time Place Price Informations
Saturday, 30 November 2019 191 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Podstawy ochrony danych osobowych w organizacji

Podstawy ochrony danych osobowych w organizacji

Szkolenie wstępne z zakresu ochrony danych, które ma na celu przygotowania pracowników do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami ochrony danych osobowych, postępowania w przypadku incydentów oraz przekazanie dobrych praktyk odnośnie bezpieczeństwa w codziennej pracy.

Date of training Remaining time Place Price Informations
No open trainings