Training offer


Upcoming training sessions
Training name Date of training Remaining time Place Price Informations
No open trainings

Dostępne szkolenia. Szukasz dedykowanego szkolenia? Napisz!


Interaktywne szkolenie dla inspektorów ochrony danych
Szkolenie przeznaczone dla osób, które planują wykonywać funkcję inspektora ochrony danych lub rozwinąć swoje umiejętności w tym obszarze. Szkolenie jest przeprowadzone w formie interaktywnej gry symulacyjnej, która przygotowuje uczestników do wewnętrznych audytów zgodności przetwarzania, prowadzenia rejestrów i dokumentacji ochrony danych osobowych, raportowania oraz implementowania wymagań w obszarze ochrony danych osobowych.
Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych

Data protection and compliance
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które planują podjąć się wykonywania funkcji inspektora ochrony danych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania wewnętrznych audytów zgodności przetwarzania, wspierania administratora danych w prowadzeniu rejestrów i dokumentacji ochrony danych osobowych oraz raportowanie i koordynowanie wewnętrznego procesu zapewnienia zgodności w obszarze ochrony danych osobowych.
Budowanie serwisów internetowych w Django 3

Budowanie serwisów internetowych w Django 3

IT Security and software development
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć się lub rozpocząć naukę programowania w obszarze wytwarzania aplikacki webowych z użyciem frameworka Django. W trakcie tego kursu uczestnicy od podstaw poznają sposób działania frameworka Django oraz zbudują swoją pierwszą aplikację webową.
Podstawy ochrony danych osobowych w organizacji

Podstawy ochrony danych osobowych w organizacji

Data protection and compliance
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które dopiero zaczynają z ochroną danych osobowych i chciałyby poznać podstawowe wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z ogólnymi założeniami wynikającymi z przepisów, np. podstawowymi zasadami ochrony danych osobowych, postępowaniem w przypadku incydentów, sposobami realizacji obowiązków informacyjnych oraz przekazanie dobrych praktyk odnośnie ochrony danych i bezpieczeństwa w codziennej pracy.
Ochrona danych osobowych w służbach ochrony

Ochrona danych osobowych w służbach ochrony

Data protection and compliance
Służby ochrony w organizacji mają są istotną częścią procesu ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników ochrony do funkcjonowania w sektorach, w których przetwarza się dane osobowe oraz przekazania im wiedzy na temat zasad postępowania z danymi osobowymi.
Ochrona danych osobowych w działach kadr i HR

Ochrona danych osobowych w działach kadr i HR

Data protection and compliance
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników kadr oraz pracowników z działów zasobów ludzkich (HR). Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników tych działów do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z przepisami oraz uświadomienie w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Ochrona danych osobowych w IT (Privacy by Design)

Ochrona danych osobowych w IT (Privacy by Design)

Data protection and compliance
Szkolenie przeznaczone dla twórców systemów IT oraz kierowników IT, którzy muszą uwzględnić wymagania z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa IT na etapie budowania produktu lub po wdrożeniu produktu w życie. Celem szkolenia jest przeprowadzenie symulacji związanej z budowaniem projektu IT z uwzględnieniem ochrony danych w fazie projektowania ("Privacy by Design"). Uczestnicy szkolenia będą musieli podjąć odpowiednie działania, aby we właściwy sposób zbudować jeden z proponowanych systemów informatycznych.
Zarządzanie incydentami i naruszeniami ochrony danych
Szkolenie przeznaczone dla pracowników każdego szczebla z zakresu zarządzania incydentami i naruszeniami ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania i podejmowania działań związanych z zaistniałymi incydentami i naruszeniami. W trakcie szkolenia uczestnicy samodzielnie przeprowadzą planowanie działań w związku z incydentem oraz przygotują raport z naruszenia ochrony danych.
Podstawy cyberbezpieczeństwa w organizacji

Podstawy cyberbezpieczeństwa w organizacji

Data protection and compliance
Szkolenie jest przezonaczone dla wszystkich pracowników organizacji niezależnie od zajmowanego stanowiska. Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki cyberbezpieczeństwa przez przybliżenie i wyjaśnienie współczesnych zagrożeń cybernetycznych oraz ich wpływu na funkcjonowanie organizacji.
Podstawy testów bezpieczeństwa z językiem Python 3

Podstawy testów bezpieczeństwa z językiem Python 3

IT Security and software development
Szkolenie jest przeznaczone dla początkujących i średniozaawansowanych programistów Python. Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do obszaru bezpieczeństwa informacyjnego związanego z testowaniem bezpieczeństwa w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy będą opracowywać skrypty w języku Python w celu oszacowania poziomu bezpieczeństwa lub obejścia zabezpieczeń dla przykładowej organizacji.