Ochrona danych osobowych w IT (Privacy by Design)


Date of training

Saturday, 07-09-2019 9:30 a.m.

Length of training

8 hours

Cost of training

690 zł brutto / os.

Training place

Gdańsk

Description

Ochrona danych w fazie projektowania ("Privacy by Design") i ochrona danych jako wartość domyślna ("Privacy by Default") to stosunkowo nowe zasady, które zostały wcielone do europejski przepisów z obszaru ochrony danych osobowych. Ochrona danych w fazie projektowania jest zauważana również przez pozaeuropejskie systemy prawne oraz międzynarodowe standardy z obszaru bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony danych osobowych.

Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie symulacji związanej z budowaniem produktu, który będzie w pełni wykorzysta reguły ochrony danych w fazie projektowania. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w obszarze rozwiązywania problemów i projektowania systemów informatycznych lub procesów, które uwzględnią procesy zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych zanim produkt lub usługa zostaną udostępnione publicznie. Uczestnicy szkolenia powinni zdobyć umiejętności, które pomogą zredukować długoterminowe koszty związane z inicjowaniem, dostarczaniem i utrzymaniem projektów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych i dobrych praktyk bezpieczeństwa informacyjnego.

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnych warsztatów i jest przede wszystkim rekomendowane dla managerów, pracowników IT (np. programiści, architekci oprogramowania, zespoły bezpieczeństwa) oraz pracowników, którzy bezpośrednio są odpowiedzialni za tworzenie produktu (np. UX designerzy i analitycy biznesowi). Uczestnicy zostaną prowadzeni do tematyki ochrony danych w fazie projektowania (część teoretyczna), a następnie w będą musieli dla określonych wymagań produktowych podejmować działania w celu zapewnienia zgodności, propozycji procedur i środków bezpieczeństwa tak, aby stworzyć produkt zgodny z wymaganiami prawnymi i jednocześnie przyjazny dla jego użytkowników.

Training program

 • Wprowadzenie do Privacy by Design i Privacy by Default principles (45 minut)
 • Zbieranie i ocena wymagań biznesowych (45 minut)
 • Projektowanie wymagań dla systemu (45 minut)
 • Building privacy notices to the data subjects (45 minut)
 • Ocena skutków dla ochrony danych i konsultacje z organem ochrony danych (45 minut)
 • Umoway powierzenia przetwarzania i międzynarodowe transfery danych osobowych (45 minut)
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych (45 minut)
 • Prezentacja produktu wraz z sesją pytań i odpowiedzi (45 minut)

Additional informations

 • The organizer provides educational materials.
 • The organizer issues the certificates of completion.
 • The price includes meals and dinner.
Sign up!