Ochrona danych osobowych w służbach ochrony


Length of training

4 hours

Cost of training

599 zł brutto / os.

Description

Służby ochrony w organizacji mają są istotną częścią procesu ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników ochrony do funkcjonowania w sektorach, w których przetwarza się dane osobowe oraz przekazania im wiedzy na temat zasad postępowania z danymi osobowymi.

Training program

1. Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osoboowych.

 • Czym są dane osobowe i jakie są rodzaje danych osobowych?
 • Jak należy rozumieć pojęcie przetwarzania danych osobowych?
 • Co to jest administrator danych osobowych i współadministrator?
 • Kiedy mamy do czynienia z danymi biometrycznymi?
 • Udostępnianie danych osobowych a powierzenie danych osobowych.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez służby ochrony

 • Akty prawne i standardy bezpieczeństwa dotyczące ochrony danych w służbach ochrony
 • Przetwarzanie danych osobowych gości obiektów (księgi wejść i wyjść)
 • Przetwarzanie danych biometrycznych w ramach systemów kontroli dostępu
 • Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

3. Zakończenie szkolenia

 • Najczęstsze i najciekawsze przypadki naruszeń ochrony danych osobowych
 • Współpraca inspektora ochrony danych ze służbami ochrony
 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Additional informations

 • The organizer provides educational materials.
 • The organizer issues the certificates of completion.
 • The price includes meals and dinner.

Upcoming trainings

Ochrona danych osobowych w służbach ochrony
Dec. 14, 2019 Gdańsk