Ochrona danych osobowych w służbach ochrony


Date of training

Saturday, 14-12-2019 9:30 a.m.

Length of training

4 hours

Cost of training

690 zł brutto / os.

Training place

Gdańsk

Description

W związku z szybkim rozwojem nowych technologii oraz stale rosnącą skalą na jaką dane osobowe są przetwarzane powstała potrzeba bardziej restrykcyjnej ochrony praw osób fizycznych. W dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczęło obowiązywać.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO / GDPR) oraz powiązanych przepisów w tym, np. nowej ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Pracy lub wytycznych wydawanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Europejską Radę Ochrony Danych w kontekście ich stosowania w obszarze funkcjonowania służb ochrony.

Służby ochrony w organizacji istotną częścią procesu ochrony danych osobowych. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników ochrony do funkcjonowania w sektorach, w których przetwarza się dane osobowe oraz przekazania im wiedzy na temat zasad postępowania z danymi osobowymi. Szkolenie uwzględni kwestie związane z wymaganiami dotyczącymi stosowania, wykorzystywania i udostępniania zapisów z monitoringu oraz aspektów związanych z funkcjonowaniem służb ochrony.

Training program

1. Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osoboowych.

 • Czym są dane osobowe i jakie są rodzaje danych osobowych?
 • Jak należy rozumieć pojęcie przetwarzania danych osobowych?
 • Co to jest administrator danych osobowych i współadministrator?
 • Kiedy mamy do czynienia z danymi biometrycznymi?
 • Udostępnianie danych osobowych a powierzenie danych osobowych.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez służby ochrony

 • Akty prawne i standardy bezpieczeństwa dotyczące ochrony danych w służbach ochrony
 • Przetwarzanie danych osobowych gości obiektów (księgi wejść i wyjść)
 • Przetwarzanie danych biometrycznych w ramach systemów kontroli dostępu
 • Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

3. Zakończenie szkolenia

 • Najczęstsze i najciekawsze przypadki naruszeń ochrony danych osobowych
 • Współpraca inspektora ochrony danych ze służbami ochrony
 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Additional informations

 • The organizer provides educational materials.
 • The organizer issues the certificates of completion.
 • The price includes meals and dinner.
Sign up!