Training registration


Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych

Gdańsk, June 29, 2019

Step 1
Provide company data
Step 2
Add participants
Step 3
Summary
Registering person data
Company details

Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki:
1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika
2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. ust.1 pkt 29).


Information about the protection of personal data of the participants.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do organizacji oraz przeprowadzenia szkolenia. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uczestnicy szkolenia mają prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia; Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania usługi szkolenia - konsekwencją niepodania danych lub wskazania nieprawdziwych danych jest brak możliwości zapisania się i odbycia szkolenia.