Formularz kontaktowy


Napisz do nas! Odezwiemy się w ciągu 24 godzin
Obowiązki informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Siemieniak UP Secure, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk, NIP: 582-159-65-68. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla określonego celu przetwarzania. Każdy ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Kontakt z nami - co napisać?

Szanowni w treści wiadomości prosimy o wpisanie informacji, które dotyczą, m.in.:

  • Rozmiaru organizacji, w tym ilości oddziałów i ilości pracowników
  • Zakresu prac i indywidualnych oczekiwań
  • Informacji, czy przeprowadzano wcześniej audyty lub wdrożenia
  • Indywidualnych potrzeb szkoleniowych
  • Ilości oraz rodzaju systemów informatycznych objętych audytem
  • Adresy serwisów internetowych

Dane kontaktowe

Piotr Siemieniak UP Secure
ul. Olsztyńska 3A/31
80-395, Gdańsk
NIP: 582-159-65-68
REGON: 363801687