Informacje o Up Secure


Piotr Siemieniak

Piotr Siemieniak

Naukowo i zawodowo zajmuję się ochroną danych osobowych. Pracuję nad rozprawą doktorską w zakresie ochrony danych w fazie projektowania ("privacy by design") na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Doświadczenie oraz wiedza z zakresu prawa i informatyki umożliwia zrozumienie skomplikowanych zgadanień w procesie przetwarzania danych i praktyczne rozwiązywanie problemów identyfikowanych w procesie audytu, wdrożenia, czy projektowania rozwiązań. Członkowie mojego zespołu specjalizują się w ochronie dnaych osobowych, bezpieczeństwie IT oraz wytwarzaniu oprogramowania.

Doświadczenie
 • wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UG na studiach podyplomowych pt. "Ochrona danych osobowych"
 • absolwent studiów podyplomowych pt. "Wykonywanie funkcji inspekotra ochrony danych" prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • audytor wiodący ISO 27001:2013 (certyfikat BSI)
 • Programista Python z ponad 6 letnim doświadczeniem

Opis działalności

Zajmujemy się technicznymi i prawnymi aspektami ochrony danych osobowych. Połączenie obu dziedzin, tj. prawa i informatyki umożliwa nam dogłębne rozwiązanie problemów w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.

W zakres naszych usług wchodzą m.in.:

 • audyt ochrony danych osobowych
 • audyt zgodności z ISO 27001
 • audyt rodo, czyli sprawdzenie zgodności z przepisami o ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • szkolenia wewnętrzne oraz szkolenia otwarte z ochrony danych osobowych
 • szkolenia przez internet z ochrony danych osobowych
 • outsourcing funkcji inspektora ochrony danych
 • tworzenie dedykowanego oprogramowania dla firm
 • audyty oprogramowania, tj. testy manualne, testy bezpieczeństwa, audyty kodu źródłowego
 • projektowanie rozwiązań IT z punktu widzenia ochrony dannych w fazie projetowania - Privacy by Design oraz Privacy by Default.

Zespół

Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie informacyjnym oraz wytwarzaniem dedykowanego oprogramowania dla firm.

Przemek
Python Programmer
Ewa
Data Protection Officer
Kamil
Penetration Tester
Piotr
Founder

Publikacje i wystąpienia na konferencjach

Często publikujemy teksty w monografiach, czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Udzielamy się równiez na konferencjach z zakresu ochrony danych oosbowych.