Nasze usługi


Bezpieczeństwo aplikacji webowych (testy penetracyjne)

Bezpieczeństwo IT i wytwarzanie oprogramowania

Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

Audyt ochrony danych osobowych (RODO)

Ochrona danych osobowych

Przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz powszechnymi standardami i normami bezpieczeństwa. Wykryliśmy wiele nieprawidłowości, które mogłyby zagrozić płynności funkcjonowania biznesu naszych klientów.

Wdrożenie przepisów o ochronie danych (RODO)

Ochrona danych osobowych

Wspieramy organizacje w dostosowaniu jej na zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami w obszarze ochrony danych osobowych. Proces implementacji RODO ma na celu zapewnienie legalności przetwarzania danych osobowych, rozliczalności oraz zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych

Przejmujemy procesy, które są często obciążeniem dla Administratorów Danych Osobowych. Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych (od 25 maja 2018 r.) jest jednym z takich procesów.

Oprogramowanie dla Inspektorów Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych

Dostarczamy oprogramowanie przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, którego celem jest pomoc w procesie audytu, zarządzaniu i zapewnieniu zgodności z przepisami. Oprogramowanie jest budowane przez osoby zajmujące się ochroną danych osobowych dla osób potrzebujących oprogramowania w obszarze ochrony danych osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa IT

Ochrona danych osobowych

Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenia z ochrony danych osobowych dla programistów. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta.

Privacy by Design oraz Inżynieria Prywatności

Bezpieczeństwo IT i wytwarzanie oprogramowania

Pomagamy naszym klientom w tym by ich systemy informatyczne zapewniały odpowiedni ochrony poziom prywatności już na etapie ich projektowania.

Python / Django outsourcing

Bezpieczeństwo IT i wytwarzanie oprogramowania

Naszym ulubionym językiem programowania jest Python i w nim tworzymy w nim większość interesujących rozwiązań technologicznych.

Wytwarzanie oprogramowania

Bezpieczeństwo IT i wytwarzanie oprogramowania

Wytwarzamy oprogramowanie przy użyciu zwinnych metodyk zarządzania projektami. Pomagamy innym wdrażać takie metodyki po to, aby zoptymalizować procesy wytwarzania oprogramowania i zwiększyć efektywność zespołów programistycznych. Wykorzystujemy metodykę SCRUM wewnątrz naszej organizacji.