Oprogramowanie dla Inspektorów Ochrony Danych


Budujemy i dostarczamy oprogramowanie przeznaczone dla administratorów danych osobowych oraz inspektorów ochrony danych, którego celem jest pomoc w procesie audytu, zarządzaniu i monitorowaniu zapewnienia zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Oprogramowanie jest budowane przez osoby zajmujące się ochroną danych osobowych i przeznaczone dla osób sprawujących funkcje audytorów, inspektorów ochrony danych oraz osób o niższych kwalifikacjach, lecz biorących udział w procesach związanych ochroną danych osobowych danych osobowych.

Jakie korzyści przynosi nasze oprogramowanie gdprpapp.com?

Oprogramowanie gdprapp.com pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Główne funkcje oprogramowania gdprapp.com:

 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
 • Wykonywanie analiz ryzyka
 • Planowanie audytów oraz gromadzenie informacji na temat przeprowadzanych audytów
 • System raportowania z przebiegu audytów oraz stanu ochrony danych osobowych w różnych jednostkach organizacji
 • Monitorowanie zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz z innymi normami i standardami bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych
 • Obsługa wielu administratorów danych osobowych jednocześnie (funkcja multi abi / multi inspektor)

Korzyści oprogramowania gdprpapp.com:

 • Lepsze zarządzanie procesami zgodności w odniesieniu do działów, oddziałów administratora danych
 • Możliwość pracy wielu osób jednocześnie
 • Łatwość w zarządzaniu niezgodnościami

Jakie są modele dostępowe dla gdprpapp.com?

Istnieją dwa modele dostępu do oprogramowania gdprapp.com

1. Dostęp do oprogramowania będzie możliwy w modelu SAAS, czyli tzw. "software as a service".

W ramach tego modelu usługi:

 • Odpowiedzialność za stałe aktualizowanie ponosi dostawca oprogramowania
 • Odpowiedzialność za infrastrukturę serwerową odpowiada dostawca oprogramowania

2. Oprogramowanie będzie utrzymywane na serwerach klienta

W ramach tego modelu usługi:

 • Odpowiedzialność za stałe aktualizowanie ponosi dostawca oprogramowania
 • Odpowiedzialność za infrastrukturę serwerową odpowiada klient

Jak skorzystać lub kupić dostęp do rozwiązania gdprapp.com?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas, aby otrzymać indywidualną wycenę.


Oprogramowanie dla Inspektorów Ochrony Danych - https://gdprapp.com

Napisz do nas i zapytaj o darmową wycenę.


Obowiązki informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Siemieniak UP Secure, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk, NIP: 582-159-65-68. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla określonego celu przetwarzania. Każdy ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy.