Privacy by Design / Privacy Engineering


Pomagamy naszym klientom w tym by ich systemy informatyczne zapewniały odpowiedni ochrony poziom prywatności już na etapie ich projektowania. Najczęstszym błędem popełnianym w trakcie budowy rozwiązań przetwarzających dane osobowe jest to, że kwestie ich ochrony są traktowane wyłącznie jako dodatek. Konsekwencją takiego podejścia jest to, że wprowadzenie zmian w przypadku niezgodności w wydanym produkcie może być bardzo kosztowne lub niemożliwe w realizacji. Celem ochrony w fazie projektowania jest uniknięcie opisanych problemów i budowa kultury ochrony prywatności.

Napisz do nas i zapytaj o darmową wycenę.


Obowiązki informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Siemieniak UP Secure, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk, NIP: 582-159-65-68. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla określonego celu przetwarzania. Każdy ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy.