Python / Django outsourcing


Jesteśmy zespołem programistów, a naszymi ulubionymi rozwiązaniami programistycznymi jest język Python oraz framework Django. W tych technologiach towrzymy większość interesujących rozwiązań technologicznych.

W jaki sposób się rozliczamy za realizację projektów?

Rozliczamy się z klientami na podstawie czasu pracy, m.in. na podstawie stawek godzinowych, dziennych lub tygodniowych albo według odgórnie ustalonej ceny za projekt, tj. fixed price.

Jaką metodologię prowadzenia projektów stosujemy?

W ramach prowadzonych przez nas projektów stosujemy framework SCRUM, który może być dostosowywany i modyfikowany pod potrzeby konkretnego projektu i klienta.

Napisz do nas i zapytaj o darmową wycenę.


Obowiązki informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Siemieniak UP Secure, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk, NIP: 582-159-65-68. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla określonego celu przetwarzania. Każdy ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy.