Szkolenia online z ochrony danych osobowych


Prowadzimy szkolenia online z ochrony danych osobowych przez internet w formie wideokonferencji. Umożliwia to dostęp do naszych szkoleń znacznie szerszemu gronu odbiorców. Uczestnicy mogą na żywo zadawać pytania w czasie trwania szkolenia.

Jak wyglądają szkolenia online w zakresie ochrony danych osobowych?

Szkolenia z ochrony danych osobowych przez internet są prowadzone w formie wykładu, w formie dyskusji z uczestnikami lub w formie interaktywnych warsztatów. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do materiałów edukacyjnych.

Kiedy są organizowane szkolenia online w zakresie ochrony danych osobowych?

Szkolenia przez internet z ochrony danych osobowych mogą być prowadzone w formie szkolenia otwartego, gdzie każdy może się zapisać telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie szkolenia zamkniętego organizowanego każdorazowo po złożeniu zamówienia przez klienta. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa (elektroniczny lub papierowy) oraz dostęp do materiałów online.

Jakie szkolenia online są prowadzone?

Szkolenia są układane tematyczne pod określone grupy odbiorców lub w odniesieniu do problemów związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym organizujemy między innymi:

  • Szkolenia z ochrony danych osobowych dla kierownictwa
  • Szkolenia z ochrony danych osobowych dla programistów i pracowników IT
  • Szkolenia z ochrony danych osobowych dla kadr i księgowości
  • Szkolenia z ochrony danych osobowych dla pracowników administracyjnych
  • Szkolenia z ochrony danych osobowych dla administratorów bezpieczeństwa informacji / inspektorów ochrony danych
  • Szkolenia z ochrony danych osobowych dotyczące przetwarzania danych osobowych w chmurze
  • Szkolenia z prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych

Napisz do nas i zapytaj o darmową wycenę.