Szkolenia z ochrony danych osobowych


Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenia z ochrony danych osobowych dla programistów. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta.

Jak wyglądają nasze szkolenia?

Szkolenia są nastawione na praktyczne aspekty ochrony danych osobowych i technologii informacyjnychj. W zależności od wybranej tematyki oraz docelowej grupy odbiorców przeprowadzone są wykłady, warsztaty ćwiczeniowe i gry symulacyjne, których celem jest wyćwiczenie umiejętności przydatnych w codziennej pracy przy przetwarzaniu danych osobowych.

Gdzie się odbywają nasze szkolenia?

Szkolenia mogą odbywać się w formie:

  • Szkolenia otwartego,
  • Szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta,
  • Szkolenia przez internet (on-line)

Dla kogo nasze szkolenia są przeznaczone?

Nasze szkolenia są przeznaczone dla różnych grup docelowych począwszy od kadry administracyjnej aż do kadry kierowniczej.

  • Szkolenia dla kierownictwa
  • Szkolenia dla programistów i pracowników IT
  • Szkolenia dla kadr i księgowości
  • Szkolenia dla pracowników administracyjnych
  • Szkolenia dla służb ochrony
  • Szkolenia dla administratorów bezpieczeństwa informacji / inspektorów ochrony danych

Napisz do nas i zapytaj o darmową wycenę.


Obowiązki informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Siemieniak UP Secure, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk, NIP: 582-159-65-68. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla określonego celu przetwarzania. Każdy ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy.