Testy bezpieczeństwa i audyty kodu


Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

Przeprowadzamy audyty kodu źródłowego dla aplikacji webowych tworzonych przez zespoły programistyczne naszych klientów. Tego typu audyt ma na celu wykrycie luk bezpieczeństwa i zagrożeń dla danych przetwarzanych przez aplikację, co ma na celu redukcję ryzyka związanego z możliwością wystąpienia incydentu ochrony danych osobwoych. Incydenty (tzw. naruszenia ochrony danych osobowych) mogą być związane z wysokimi karami finansowymi na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak wygląda audyt kodu źródłowego?

W procesie audytów kodu źródłowego nasi programiści weryfikują kod źródłowy aplikacji pod kątem ściśle okreslonych kryteriów.

Co jest wynikiem audytu kodu źródłowego?

Wynikiem audytu kodu źródłowego jest raport w formie pisemnej, elektronicznej oraz interaktywnej, który zawiera ocenę jakości kodu źródłowego, listę potencjalnych zagrożeń związanych z jakością i bezpieczeństwem.

Napisz do nas i zapytaj o darmową wycenę.


Obowiązki informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Siemieniak UP Secure, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk, NIP: 582-159-65-68. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla określonego celu przetwarzania. Każdy ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy.