Wdrożenie RODO


Współpracujemy z organizacjami przy dostoswoanieu do zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz powszechnymi standardami i normami bezpieczeństwa.

Jaki jest cel wdrożenia RODO?

Głównym celem procesu wdrożenia jest zapewnienie, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w zgodzie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Proces wdrożenia ma na celu zagwarantowanie m.in. legalności przetwarzania danych osobowych, rozliczalności, czy bezpieczeństwa przetwarzania.

Co jest wynikiem wdrożenia RODO?

Wynikiem wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w organizacji mogą być działania polegające na opracowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu szkoleń dla zespołów klienta, czy monitorowaniu postępów prac. W ramach procesu wdrożenia mogą być podjęte działania, które będą przykładowo obejmowały:

  • Rekomendacje procedur postępowania z danymi osobowymi oraz rekomendacje bezpieczeństwa.
  • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w postaci, np. polityk ochrony danych, oceny skutków dla ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania lub innych dokumentów, które będą rekomendowane w danym przypadku przetwarzania danych osobowych.
  • Monitorowanie procesu wdrażania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
  • Szkolenia dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenie dla inspektora ochrony danych, szkolenie ogólnopracownicze, szkolenie dla służb ochrony, szkolenie dla pracowników i kierowników działów IT.

Napisz do nas i zapytaj o darmową wycenę.


Obowiązki informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Siemieniak UP Secure, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk, NIP: 582-159-65-68. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla określonego celu przetwarzania. Każdy ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem umowy.