Otwarta społeczność dla inspektorów ochrony danych na Slacku


Podanie adresu email jest niezbędne do założenia konta użytkownika na Slacku. Adres email nie będzie wyświetlany dla innych użytkowników społeczności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisania mnie do otwartego kanału Slack (Data Protection Officer). Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odbiorcą danych jest Slack Technologies, Inc. ( Privacy Shield Notice ), a dane osobowe są przekazywane na podstawie EU-U.S. Privacy Shield Framework Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi w kanale Slack. Każdy użytkownik usługi ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia; Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - konsekwencją niepodania danych lub wskazania nieprawdziwych danych jest brak możliwości zapisania się do usługi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisania mnie do darmowej usługi newsletter. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi. Każdy użytkownik usługi ma prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia; Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Administratorem danych osobowych jest Piotr Siemieniak UP Secure, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk, NIP: 582-159-65-68.