Nowe przepisy o ochronie danych. Co wprowadza RODO/GDPR?


Data szkolenia

Wtorek, 19-12-2017 09:00

Czas trwania

8 hours

Koszt szkolenia

690 zł brutto / os.

Miejsce szkolenia

Warszawa

Opis szkolenia

W wyniku szybkiego rozwoju nowych technologii przetwarzania danych i potrzeby ochrony praw osób fizycznych zostało uchwalone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W dniu 25 maja 2018 roku rozpocznie się stosowanie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, co w konsekwencji oznacza, że każda organizacja musi się dostosować do nowych regulacji.

Głównym celem szkolenia jest omówienie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO / GDPR) oraz wydanych wytycznych Grupy Roboczej art. 29 oraz innych standardów, które mają mogą być wzorcami pomocnymi do zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

Szkolenie będzie składało się z kilku bloków tematycznych. W ramach każdego z bloków zostaną przeprowadzone krótkie ćwiczenia praktyczne, których celem jest budowanie umiejętności związanych ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Dlaczego zaistniała konieczności wprowadzenia zmian w systemie prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych?
 • Jaki jest terytorialny zakres stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych?
 • Kogo dotyczy ogólne rozporządzenie o ochronie danych?

2. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych:

 • Czym są dane osobowe i jakie są rodzaje danych osobowych?
 • Jak należy rozumieć pojęcie przetwarzania danych osobowych?
 • Co to jest administrator danych osobowych i współadministrator?
 • Kiedy mamy do czynienia z danymi biometrycznymi?
 • Udostępnianie danych osobowych a powierzenie danych osobowych.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych.

3. Ogólne obowiązki administratora danych osobowych.

 • Jak wygląda nowa dokumentacja przetwarzania danych?
 • W jaki sposób realizować obowiązki informacyjne wobec osób, których dane są przetwarzane?
 • Zabezpieczenie danych osobowych.
 • Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą – prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych.
 • Profilowanie osób fizycznych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych.

4. Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych.

 • Kiedy powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe?
 • Jakie są różnice między rolą administratora bezpieczeństwa informacji a inspektora ochrony danych?
 • Jakie są obowiązki inspektora ochrony danych?
 • Jak przeprowadzić audyt zgodności z przepisami o ochronie danych?

5. Inne obszary ochrony danych osobowych.

 • Omówienie projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Omówienie projektu kodeksu pracy z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • System nakładania kar finansowych za naruszenia ochrony danych.
 • Ochrona danych w fazie projektowania (”Privacy by Design”)
 • Przetwarzanie danych osobowych dzieci.
 • Kodeksy postępowania i certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich.

Informacje dodatkowe

 • Organizator zapewnia materiały edukacyjne.
 • Organizator wystawia certyfikaty ukończenia szkolenia.
 • W cenie szkolenia jest zapewniony poczęstunek oraz obiad.
Zapisz się na szkolenie