Rejestracja na szkolenie


Ochrona danych osobowych w służbach ochrony

Gdańsk, 14 grudnia 2019

Krok 1
Podanie danych firmy
Krok 2
Wskazanie uczestników
Krok 3
Podsumowanie
Dane osoby zgłaszającej
Dane firmy

Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki:
1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika
2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. ust.1 pkt 29).


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych uczestników szkolenia.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do organizacji oraz przeprowadzenia szkolenia. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uczestnicy szkolenia mają prawo wobec swoich danych osobowych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia; Każdy osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania usługi szkolenia - konsekwencją niepodania danych lub wskazania nieprawdziwych danych jest brak możliwości zapisania się i odbycia szkolenia.