Interaktywne szkolenie dla inspektorów ochrony danych


icon

Interaktywne szkolenie dla inspektorów ochrony danych

Information Security Ochrona danych osobowych

Jaki problem rozwiązuje to szkolenie?

Interaktywna gra symulacyjna dla inspektorów ochrony danych pt. mistrz IOD-a ma na celu jest praktyczne podejście do nauki dokumentowania i zapewnienia rozliczalności z przepisów o ochronie danych osobowych. W konsekwnecji uczestnicy szkolenia mają możliwość praktycznego przećwiczenia do podejścia do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, nazywanego potocznie RODO.

Scenariusz: w opisanej "Firmie" należy sprawdzić stan ochrony danych, aby przygotować ją do RODO oraz prawidłowego funkcjonowania w czasach ekonomii informacji. W tym celu Uczestnik dostaje zestaw zadań i to od niego zależy, jak je wykona, ponieważ w tym temacie Zarząd ma zaufanie tylko do naszego Uczestnika. Czas na wykonanie zadań jest ograniczony z uwagi na to, że przykładowo będą tylko 72h na zgłoszenie incydentu, jeżeli dojdzie do naruszenia ochrony danych. Możliwości rozwiązania jest wiele, dlatego można bez konsekwencji popełniać błędy, ale również osiągać szybkie sukcesy, ponieważ jest to gra symulacyjna nt. rozliczalności ochrony danych, w której po każdym ćwiczeniu zostanie przedstawiony wzór rozwiązania opracowany przez ABI/IOD.

Przebieg gry: Uczestnik gry dostaje na początku pomoce naukowe, takie jak: opis funkcjonowania podmiotu oraz mapę danych osobowych. Oba dokumenty przygotowane są w oparciu o listę zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Po zapoznaniu się z opisem podmiotu sprawdzamy na ile Uczestnicy ocenili stan przygotowania podmiotu. W tym celu Uczestnicy otrzymują zestaw pytań i dla każdego z nich oceniają (w skali od 1 do 5) poziom przygotowania tego podmiotu wybierając stwierdzenie najbardziej odpowiednie dla opisu. Na koniec tego zadania Uczestnicy dostają wynik swojej oceny w zestawieniu z prawidłowymi odpowiedziami (ocenami).

Agenda


1. Wprowadzenie do gry symulacyjnej.

  • Zapoznanie uczestników z organizacją, która zostanie objęta audytem
  • Quiz z oceny przygotowania organizacji do RODO
  • Quiz z wiedzy ogólnej dotyczącej RODO
  • Przygotowanie uczestników

2. Przeprowadzenie gry symulacyjnej.

  • Proces inwentaryzacji danych osobowych
  • Cykl życia danych osobowych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania w procesie przetwarzania danych osobowych

3. Podsumowanie gry symulacyjnej.

  • Ocena organizacji po wprowadzeniu zmian
  • Sesja pytań i odpowiedzi

Szczegóły


Dostępne jako kurs on-line
This training is available as live on-line course
Dostępne jako VOD
30 lipca 2019 22:36
Grupy docelowe
Programmers
Cena
-

Powiązane usługi


Powiązane szkolenia