Ochrona danych osobowych w rekrutacji


icon

Ochrona danych osobowych w rekrutacji

Information Security Ochrona danych osobowych

Jaki problem rozwiązuje to szkolenie?

W związku z szybkim rozwojem nowych technologii oraz stale rosnącą skalą na jaką dane osobowe są przetwarzane powstała potrzeba bardziej restrykcyjnej ochrony praw osób fizycznych. W dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczęło obowiązywać.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO / GDPR) oraz powiązanych przepisów w tym, np. nowej ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Pracy, przepisów dotyczących przechowywania akt pracowniczych lub przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego w kontekście ich stosowania w codziennym funkcjonowaniu podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych.

Szkolenie będzie składało się z kilku bloków tematycznych i w ramach każdego z bloków zostaną przeprowadzone krótkie ćwiczenia praktyczne, których celem jest budowanie umiejętności związanych prawidłowym interpretowaniem przepisów prawnych i właściwym stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Agenda


1. Wprowadzenie do nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Dlaczego zaistniała konieczności wprowadzenia zmian w systemie prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych?
 • Jaki jest terytorialny zakres stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych?
 • Kogo dotyczy ogólne rozporządzenie o ochronie danych?

2. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych:

 • Czym są dane osobowe i jakie są rodzaje danych osobowych?
 • Jak należy rozumieć pojęcie przetwarzania danych osobowych?
 • Co to jest administrator danych osobowych i współadministrator?
 • Kiedy mamy do czynienia z danymi biometrycznymi?
 • Udostępnianie danych osobowych a powierzenie danych osobowych.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych.

3. Ogólne obowiązki administratora danych osobowych.

 • Jak wygląda nowa dokumentacja przetwarzania danych?
 • W jaki sposób realizować obowiązki informacyjne wobec osób, których dane są przetwarzane?
 • Zabezpieczenie danych osobowych.
 • Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą – prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych.
 • Profilowanie osób fizycznych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych.

4. Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych.

 • Kiedy powołanie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe?
 • Jakie są różnice między rolą administratora bezpieczeństwa informacji a inspektora ochrony danych?
 • Jakie są obowiązki inspektora ochrony danych?
 • Jak przeprowadzić audyt zgodności z przepisami o ochronie danych?

5. Inne obszary ochrony danych osobowych.

 • Omówienie projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Omówienie projektu kodeksu pracy z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • System nakładania kar finansowych za naruszenia ochrony danych.
 • Ochrona danych w fazie projektowania (”Privacy by Design”)
 • Przetwarzanie danych osobowych dzieci.
 • Kodeksy postępowania i certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich.

Szczegóły


Dostępne jako kurs on-line
This training is available as live on-line course
Dostępne jako VOD
30 lipca 2019 22:36
Grupy docelowe
Programmers
Cena
-

Powiązane usługi


Powiązane szkolenia