Zarządzanie incydentami i naruszeniami ochrony danych


icon

Zarządzanie incydentami i naruszeniami ochrony danych

Information Security Ochrona danych osobowych

Jaki problem rozwiązuje to szkolenie?

Zgłaszanie incydentów i naruszeń ochrony danych funkcjonowało wcześniej wyłącznie w sektorze telekomunikacyjnym. Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wprowadziły podobne konstrukcje związane zgłaszaniem naruszeń ochrony danych w zakresie obejmujących wszystkich administratorów danych.

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie uczestników do podejmowania aktywnych działań związanych z naruszeniami ochrony danych, co obejmuje m.in. klasyfikację naruszenia, zgłoszenie naruszenia do organu ochrony danych oraz poinformowanie osób objętych naruszeniem o zaistniałym naruszeniu. Uczestnicy szkolenia zdobędą kluczowe umiejętności w obszarze identyfikowania incydentów, reagowania na nie i przygotowywania raportów z naruszeń ochrony danych.

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnych warsztatów i jest przede wszystkim rekomendowane dla managerów, pracowników IT (np. programiści, architekci oprogramowania, zespoły bezpieczeństwa), działów prawnych oraz inspektorów ochrony danych. Uczestnicy zostaną wproawdzenie do tematyki naruszeń ochrony danych (część teoretyczna), a następnie w będą musieli dla określonych przypadków wykonać określone zadania pod przewodnictwem prowadzącego związane z oceną sytuacji, przygotowaniem raportu lub zaproponowaniem środków zaradczych związanych naruszeniem ochrony danych.

Agenda


  • Wprowadzenie do zarządzania incydentami (45 minut)
  • Wymagania prawne dotyczące zgłaszania incydentów lub naruszeń ochrony danych (45 minut)
  • Symulacja reagowania na działania związane z incydentem (90 minut)
  • Prewencja i działania po incydencie (45 minut)
  • Ćwiczenia związane ze zgłoszeniem naruszeń ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (45 minut) (45 minut)
  • Odpowiedzialność prawna związana z incydentami i naruszeniami ochrony danych osobowych (45 minut)
  • Podsumowanie szkolenia (45 minut)

Szczegóły


Dostępne jako kurs on-line
This training is available as live on-line course
Dostępne jako VOD
30 lipca 2019 22:36
Grupy docelowe
Programmers
Cena
-

Powiązane usługi


Powiązane szkolenia