We help in legal and technical aspects of data protection.

Piotr Siemieniak

Piotr Siemieniak

Potrafimy połączyć doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i informatyki w ochronie danych osobowych. Przeprowadzamy m.in. audyty ochrony danych osobowych w zgodzie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przeprowadzamy wdrożenia RODO i przejmujemy funkcję inspektora ochrony danych przeprowadzamy testy jakości oprogramowania oraz wykonujemy testy bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Budujemy wspólnie z inspektorami ochrony danych osobowych oprogramowanie gdprapp.com, którego głównym celem jest wsparcie osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych za zarządzanie oraz ich edukację w procesach ochrony danych osobowych. Publikujemy artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, np. ABI-Expert.

Działamy na terenie całej Polski oraz zdalnie, najczęściej współpracujemy z podmiotami z okolic Gdańska, Gdyni, Sopotu, Warszawy, Torunia, Elbląga i Olsztyna.


Offered services

Data protection and compliance


oferta

Data protection compliance audit (GDPR)

Przeprowadzamy audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz powszechnymi standardami i normami bezpieczeństwa. Wykryliśmy wiele nieprawidłowości, które mogłyby zagrozić płynności funkcjonowania biznesu naszych klientów.

oferta

Outsourcing of Data Protection Officer role

Przejmujemy procesy, które są często obciążeniem dla Administratorów Danych Osobowych. Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych (od 25 maja 2018 r.) jest jednym z takich procesów.

oferta

Software for Data Protection Officers

Dostarczamy oprogramowanie przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, którego celem jest pomoc w procesie audytu, zarządzaniu i zapewnieniu zgodności z przepisami. Oprogramowanie jest budowane przez osoby zajmujące się ochroną danych osobowych dla osób potrzebujących oprogramowania w obszarze ochrony danych osobowych

oferta

Data protection trainings

Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli, np. szkolenia z ochrony danych osobowych dla programistów. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta.

oferta

Online data protection trainings

Prowadzimy również szkolenia online w formie wideokonferencji. Umożliwia to dostęp do naszych szkoleń dla znacznie szerszego grona odbiorców. Uczestnicy mogą na żywo zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

IT Security, QA and Software Development


oferta

Penetration testing and source code audit

Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

oferta

Test automation and manual testing

Przygotowujemy testy automatyczne dla oprogramowania klientów w celu podnoszenia jego jakości i wykrywania błędów zanim nowe wersje trafią do szerokiego grona odbiorców. Nasze wewnętrzne projekty mają pokrycie testami na poziomie 95%.

oferta

Privacy by Design / Privacy Engineering

Pomagamy naszym klientom w tym by ich systemy informatyczne zapewniały odpowiedni ochrony poziom prywatności już na etapie ich projektowania.

oferta

Python / Django outsourcing

Naszym ulubionym językiem programowania jest Python i w nim tworzymy w nim większość interesujących rozwiązań technologicznych.

oferta

Software development for enterprise

Wytwarzamy oprogramowanie przy użyciu zwinnych metodyk zarządzania projektami. Pomagamy innym wdrażać takie metodyki po to, aby zoptymalizować procesy wytwarzania oprogramowania i zwiększyć efektywność zespołów programistycznych. Wykorzystujemy metodykę SCRUM wewnątrz naszej organizacji.

Interested in our services?

We would like to become a part of your next project. If your organisation needs data protection compliance audit, penetration tests or dedicated software just contact us!

Contact us!

Next open trainings


Name Date of training Remaining time Place Price Details Records
Ochrona danych osobowych w służbach ochrony Dec. 14, 2019 205 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Ochrona danych osobowych w działach kadr i zasobów ludzkich (HR) Nov. 30, 2019 191 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych Nov. 23, 2019 184 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych Sept. 28, 2019 128 days Olsztyn 690zł Details Sign up!
Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych Sept. 21, 2019 121 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych June 29, 2019 37 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych June 22, 2019 30 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych June 15, 2019 23 days Gdańsk 690zł Details Sign up!
Interaktywne szkolenie (praktyczne) dla inskeptorów ochrony danych May 11, 2019 Training has passed Gdańsk 690zł Details Sign up!
Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych April 27, 2019 Training has passed Gdańsk 690zł Details Sign up!
Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych April 13, 2019 Training has passed Gdańsk 1850zł Details Sign up!
Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych March 23, 2019 Training has passed Gdańsk 1850zł Details Sign up!
Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych March 16, 2019 Training has passed Gdańsk 1850zł Details Sign up!

New blog entries


201 aktów prawnych, które zmienią się z uwagi na RODO

201 aktów prawnych, które zmienią się z uwagi na RODO

201 aktów prawnych zostanie zmienionych w związku z RODO. Zobacz, które zostaną zmienione.


Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
19 min. read

Last publications


Bezpieczeństwo IT w sektorze medycznym
Bezpieczeństwo IT w sektorze medycznym
Kwartalnik ABI-Expert, Październik - Grudzień 2018 r.
Sposoby uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych
Sposoby uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych
Kwartalnik ABI-Expert, Kwiecień - Czerwiec 2018 r.
Współpraca ABI z zespołami programistycznymi
Współpraca ABI z zespołami programistycznymi
Kwartalnik ABI-Expert, Październik-Grudzień 2017 r.
Inteligentne zabawki - ukryci szpiedzy.
Inteligentne zabawki - ukryci szpiedzy.
Kwartalnik ABI-Expert, Lipiec - Wrzesień 2017 r.