Bezpieczeństwo informacji


Pomagamy biznesowi w zapewnieniu bezpieczeństwa oprogramowania i bezpieczeństwa informacji

Audyty ochrony danych oraz bezpieczeństwa informacji

Przeprowadzamy audyty w formie zdalnej oraz na miejscu w zakresie zgodności z regulacjami dot. ochrony danych osobowych oraz z dobrymi praktykami w w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Outsourcing roli inspektora ochrony danych

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych może być również zlecone na zewnątrz, dzięki czemu nie musisz przygotowywać pracowników do wykonywania zadań wymagających wiedzy prawniczej oraz informatycznej.

Wsparcie w implementacji RODO oraz procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji

Świadczymy usługi doradcze w zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), e-Privacy oraz wdrożenia standardów ochrony prywatności.

Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji


Audyt procesu wytwarzania oprogramowania (SDLC)

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania (SDLC)

We will help you with conducting and audit of Software Development Life-Cycle functioning in your organization. Goal of this is to support data and privacy protection by default.

Bezpieczeństwo aplikacji webowych (testy penetracyjne)

Bezpieczeństwo aplikacji webowych (testy penetracyjne)

Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

Audyt poziomu dojrzałości dla bezpieczeństwa

Audyt poziomu dojrzałości dla bezpieczeństwa

We conduct security maturity audits of your organisation so you can get perspective on overall security posture.

Web application security assessment

Web application security assessment

Get your web application checked against possible security vulnerabilities which may impose a risk to your business.

Web application source code analysis (Python)

Web application source code analysis (Python)

We will check source code of your Python and Django applications for against potential security, quality and maintainability threats so you can make data driven decisions about future of your software.

Administrator bezieczeństwa dla Office 365

Administrator bezieczeństwa dla Office 365

We will outsource Data Protection Officer role to support your organization with management of Office 365 security (e.g. Cloud Application Security, Data Leak Protection)

Information Security Manager outsourcing

Information Security Manager outsourcing

We will outsource Information Security Manager role to support your organization in building security posture.

Powiązane usługi edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa informacji


Securing Django Web Applications

Securing Django Web Applications

Securing Django Web Applications

Zacznijmy nowy projekt razem!