Projektowanie aplikacji zgodnych z RODO za pomocą Django

icon

Projektowanie aplikacji zgodnych z RODO za pomocą Django

Bezpieczeństwo informacji Wytwarzanie oprogramowania

Jaki problem rozwiązuje to szkolenie?

Ponieważ organizacje dążą do przestrzegania RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych, ważne jest, aby programiści tworzyli aplikacje internetowe, które priorytetowo traktują prywatność i ochronę danych. Szkolenie "Designing GDPR-compliant Applications with Django" wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności wymagane do budowania aplikacji internetowych przy użyciu frameworka Django, które są zgodne z wymaganiami RODO, chronią dane użytkowników i utrzymują zaufanie użytkowników. Obejmując podstawowe funkcje, najlepsze praktyki i techniki Django w zakresie zgodności z RODO, szkolenie to umożliwia programistom pewne przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom prywatności i tworzenie aplikacji internetowych, które spełniają standardy regulacyjne.

Zalecana grupa docelowa

 • Programiści Django, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat najlepszych praktyk i technik zgodności z RODO.
 • Twórcy stron internetowych przechodzący na Django i chcący tworzyć aplikacje zgodne z RODO przy użyciu frameworka.
 • Specjaliści IT odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z RODO w aplikacjach internetowych zbudowanych w Django.
 • Analitycy i konsultanci ds. prywatności zainteresowani zrozumieniem specyficznych dla Django kwestii prywatności.
 • Specjaliści ds. zgodności i prawnicy, których celem jest zapewnienie, że aplikacje internetowe Django są zgodne z wymogami RODO.
 • Kierownicy projektów i kierownicy zespołów nadzorujący projekty tworzenia stron internetowych Django z naciskiem na prywatność i zgodność.
 • Każda osoba zainteresowana poznaniem projektowania aplikacji internetowych zgodnych z RODO przy użyciu frameworka Django.

Agenda

 • 📜 Wprowadzenie do RODO i jego wpływu na tworzenie aplikacji internetowych
 • 🔍 Przegląd kluczowych wymagań RODO dla aplikacji internetowych
 • 🛡️ Funkcje Django i najlepsze praktyki dotyczące zgodności z RODO
 • 🔏 Zasady Privacy by Design i Privacy by Default w aplikacjach Django
 • ✅ Zarządzanie zgodą użytkownika i prawami osób, których dane dotyczą w Django
 • 🕵️ Techniki minimalizacji i pseudonimizacji danych w Django
 • 📝 Bezpieczne praktyki kodowania dla aplikacji Django zgodnych z RODO
 • 📊 Rejestrowanie, monitorowanie i audyt zgodności z RODO w Django
 • 🚀 Zagadnienia dotyczące wdrażania i konserwacji dla aplikacji Django zgodnych z RODO
 • 📚 Studia przypadków: Rzeczywiste przykłady projektowania aplikacji zgodnych z RODO za pomocą Django
 • 💡 Najlepsze praktyki dotyczące ciągłej poprawy prywatności w projektach Django
 • ❓ Sesja pytań i odpowiedzi oraz sesja podsumowująca

Szczegóły

Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako VOD
30 lipca 2019 22:36
Grupy docelowe
Programiści
Cena
-

Powiązane usługi

Powiązane szkolenia

Ostatnie wpisy na blogu