icon

Ochrona danych osobowych w klubach sportowych. Wystąpienie na konferencji prawa sportowego.

W dniu XYZ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja …

Ochrona danych osobowych
dr Piotr Siemieniak 2 min. czytania

W dniu XYZ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Media i Sport”.

Zostało na niej wygłoszone wystąpienie pt. "Ochrona danych osobowych w klubach sportowych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”.

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Media i Sport” jest kolejnym projektem z zakresu prawa sportowego organizowanym na Uniwersytecie Gdańskim. Korzystając z pomysłu prof. Kamila Zeidlera, mgr Joanny Jaroszkiewicz i mgra Czesława „Kuby” Jakubczyka oraz dorobku ELSA Gdańsk, nabytego podczas przygotowywania dotychczasowych pięciu edycji projektu, studenci, w tym dotychczasowi organizatorzy oraz pracownicy naukowi wydziału, postanowili kontynuować projekt, który stał się rozpoznawalny w całej Polsce. Jako, że Wydział Prawa i Administracji UG wchodzi w skład nowopowstałej Sieci Prawa Sportowego, wydarzenie po raz pierwszy organizowane jest w ramach tej inicjatywy.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji pracownicy naukowi i studenci Wydziału Prawa i Administracji UG, których zainteresowania skupiają się wokół przedmiotowego tematu, postanowili poddać analizie zagadnienia związane z rola mediów w sporcie we wszystkich możliwych aspektach prawnych.

Przedmiotem zainteresowania mediów jest praktycznie każdy aspekt otaczającego nas świata. Nie inaczej sprawa ma się ze sportem. Media przyczyniają się do komercjalizacji sportu, a obecnie mało kto wyobraża sobie chociażby brak transmisji telewizyjnych z ważnych wydarzeń sportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie czy mecze drużyn reprezentacyjnych. Zasygnalizowane podczas Konferencji zagadnienia prawne dotyczące m.in.: medialnych aspektów zawodnictwa, organizacji zawodów, relacji sportowych, wpływu ewolucji mediów i technologii na rozwój sportu, stanowią przedmiot zainteresowania młodej dziedziny prawa, jaką jest prawo sportowe.

Źródło: * http://www.prawo-sportowe.ug.edu.pl/?page_id=7

Ochrona danych osobowych
Dowiedz się więcej Ochrona danych osobowych usługi

🌐 Z ufnością patrzmy w przyszłość, zapewniając doskonałość w zakresie prywatności, inżynierii bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w erze sztucznej inteligencji. Nasze kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych, począwszy od Privacy by Design i audytów zgodności z RODO po outsourcing inspektora ochrony danych, zapewniają, że Twoja firma wyprzedza krzywą w stale zmieniającym się krajobrazie cyfrowym. …

Ostatnie sesje szkoleniowe
Powiązane wpisy na blogu