Przetwarzanie danych osobowych w UE dla firm z siedzibą w USA

icon

Przetwarzanie danych osobowych w UE dla firm z siedzibą w USA

Bezpieczeństwo informacji Ochrona danych osobowych

Jaki problem rozwiązuje to szkolenie?

Firmy z siedzibą w USA, które przetwarzają dane osobowe z UE, stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z przestrzeganiem europejskich przepisów o ochronie danych, takich jak RODO, oraz radzeniem sobie z konsekwencjami orzeczenia Schrems II. Szkolenie "Przetwarzanie danych osobowych w UE dla firm z siedzibą w USA" ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć te zawiłości i wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności wymagane do wdrożenia skutecznych strategii przetwarzania danych i zgodności. Zapewniając dogłębne zrozumienie unijnych wymogów ochrony danych, pojęć prawnych i praktycznych zastosowań, szkolenie to umożliwia specjalistom pewne zarządzanie danymi osobowymi UE, zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami i ograniczanie potencjalnych zagrożeń.

Zalecana grupa docelowa

 • Prawnicy, inspektorzy ds. zgodności i inspektorzy ochrony danych w firmach z siedzibą w USA odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.
 • Informatycy i menedżerowie w amerykańskich firmach nadzorujących działania związane z przetwarzaniem danych osobowych z UE.
 • Analitycy i konsultanci ds. prywatności, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat unijnych wymogów ochrony danych dla firm z siedzibą w USA.
 • Właściciele firm i decydenci firm z siedzibą w USA odpowiedzialnych za zarządzanie działaniami związanymi z przetwarzaniem danych w UE.
 • Kierownicy projektów i kierownicy zespołów nadzorujący projekty ochrony danych i zgodności w amerykańskich firmach zajmujących się danymi osobowymi UE.
 • Każda osoba zainteresowana uzyskaniem informacji na temat przetwarzania danych osobowych w UE dla firm z siedzibą w USA i poruszania się po krajobrazie ochrony danych UE-USA.

Agenda

 • 🇪🇺 Wprowadzenie do unijnych przepisów o ochronie danych i ich wpływu na przedsiębiorstwa z siedzibą w USA
 • 🔍 Przegląd wymogów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych w UE
 • ⚖️ Zrozumienie orzeczenia Schrems II i jego implikacji dla firm z siedzibą w USA
 • Poruszanie się po transferach danych UE-USA 🌉: Tarcza Prywatności, standardowe klauzule umowne i wiążące reguły korporacyjne
 • 📊 Wdrażanie skutecznych strategii przetwarzania danych i zgodności dla firm z siedzibą w USA
 • 👥 Role i obowiązki administratorów danych, podmiotów przetwarzających dane i inspektorów ochrony danych
 • 🛡️ Ocena i strategie ograniczania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w UE
 • 📚 Studia przypadków: rzeczywiste przykłady firm z siedzibą w USA przestrzegających unijnych przepisów o ochronie danych
 • 💡 Najlepsze praktyki w zakresie utrzymywania zgodności i zarządzania relacjami z podmiotami danych i organami z UE
 • ❓ Sesja pytań i odpowiedzi oraz sesja podsumowująca

Szczegóły

Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako VOD
30 lipca 2019 22:36
Grupy docelowe
Programiści
Cena
-

Powiązane usługi

Powiązane szkolenia

Ostatnie wpisy na blogu