Rozwiązania open source dla obszaru Privacy Engineering

icon

Rozwiązania open source dla obszaru Privacy Engineering

Bezpieczeństwo informacji Wytwarzanie oprogramowania

Jaki problem rozwiązuje to szkolenie?

Organizacje często napotykają ograniczenia budżetowe i zasoby podczas wdrażania kompleksowych środków ochrony prywatności. Szkolenie "Open Source Solutions for Privacy Engineering" rozwiązuje to wyzwanie, zapoznając uczestników z szeregiem skutecznych, opłacalnych narzędzi i strategii open source, które można zintegrować z ich procesami inżynierii prywatności. Szkolenie to ma na celu wyposażenie profesjonalistów w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania potencjału rozwiązań open source, umożliwiając im stworzenie środowiska cyfrowego skoncentrowanego na prywatności przy jednoczesnej optymalizacji zasobów i minimalizacji kosztów.

Zalecana grupa docelowa:

Specjaliści IT, którzy chcą wykorzystać opłacalne narzędzia typu open source do zwiększenia ochrony prywatności w swoich organizacjach. * Twórcy oprogramowania i inżynierowie zainteresowani integracją rozwiązań prywatności typu open source z ich procesami programistycznymi. * Analitycy i konsultanci ds. prywatności, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat narzędzi i strategii open source w celu sprostania wyzwaniom związanym z prywatnością. * Administratorzy systemów i sieci odpowiedzialni za zarządzanie i zabezpieczanie infrastruktury organizacyjnej przy użyciu rozwiązań prywatności typu open source. * Specjaliści ds. zgodności i prawnicy, których celem jest zrozumienie korzyści i wyzwań związanych z korzystaniem z narzędzi ochrony prywatności typu open source w celu zapewnienia zgodności z przepisami. * Właściciele małych i średnich firm lub menedżerowie IT, którzy chcą zoptymalizować zasoby i obniżyć koszty przy jednoczesnym zachowaniu solidnych środków ochrony prywatności. * Kierownicy projektów i kierownicy zespołów nadzorujący projekty związane z technologiami prywatności typu open source. * Entuzjaści prywatności i osoby zainteresowane odkrywaniem potencjału rozwiązań open source w celu poprawy najlepszych praktyk inżynierii prywatności.

Agenda

  • Wprowadzenie do rozwiązań open-source 🌐 w inżynierii prywatności
  • 🎁 Korzyści i wyzwania związane z korzystaniem z narzędzi prywatności typu open source
  • 🔍 Przegląd popularnych narzędzi i platform prywatności typu open source
  • 🛠️ Integracja rozwiązań open source z procesem inżynierii prywatności
  • 🔏 Narzędzia open source dla Privacy by Design i Privacy by Default
  • 🛡️ Wdrażanie technologii zwiększających prywatność (PET) z wykorzystaniem rozwiązań open source
  • 📋 Oceny wpływu na prywatność i zarządzanie ryzykiem za pomocą narzędzi open source
  • 📚 Studia przypadków: Rzeczywiste przykłady inżynierii prywatności typu open source
  • 💡 Najlepsze praktyki dotyczące wyboru, wdrażania i utrzymywania narzędzi prywatności typu open source
  • ❓ Sesja pytań i odpowiedzi oraz sesja podsumowująca

Szczegóły

Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako VOD
30 lipca 2019 22:36
Grupy docelowe
Programiści
Cena
-

Powiązane usługi

Powiązane szkolenia

Ostatnie wpisy na blogu