Wprowadzenie do Privacy Engineering

icon

Wprowadzenie do Privacy Engineering

Bezpieczeństwo informacji Ochrona danych osobowych

Jaki problem rozwiązuje to szkolenie?

Szkolenie to odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z doświadczeniem w inżynierii 🔐 prywatności, ponieważ organizacje coraz częściej stają przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem i ochroną poufnych danych zgodnie z ciągle zmieniającymi się przepisami dotyczącymi 📜 ochrony danych 📂. Zapewniając kompleksowe zrozumienie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań 📚 inżynierii prywatności, szkolenie umożliwia uczestnikom skuteczne wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na prywatność w ich organizacjach 🏢. To z kolei pomaga zminimalizować ryzyko naruszenia 🔓 danych, kar ⚖️ za nieprzestrzeganie przepisów i utraty 📉 reputacji, jednocześnie wspierając kulturę prywatności i zaufania 🤝 wśród klientów i interesariuszy.

Jaka jest grupa docelowa szkolenia?

 • Specjaliści IT, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad i metodologii inżynierii bezpieczeństwa.
 • Twórcy oprogramowania i inżynierowie zainteresowani włączeniem najlepszych praktyk bezpieczeństwa do swoich procesów programistycznych.
 • Analitycy i konsultanci bezpieczeństwa informacji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym i lukom w zabezpieczeniach.
 • Administratorzy systemu i sieci odpowiedzialni za zarządzanie i zabezpieczanie infrastruktury organizacyjnej.
 • Specjaliści ds. zgodności i prawnicy, którzy chcą lepiej zrozumieć techniczne aspekty inżynierii bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z przepisami.
 • Kierownicy projektów i kierownicy zespołów nadzorujący projekty z naciskiem na bezpieczeństwo i ochronę danych.
  CIO, CISO i menedżerowie IT, którzy chcą wdrożyć lub ulepszyć praktyki inżynierii bezpieczeństwa w swoich organizacjach.
 • Każda osoba zainteresowana karierą w inżynierii bezpieczeństwa lub poszerzeniem swojej wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Agenda

 • 🔑 Wprowadzenie do inżynierii prywatności i jej znaczenie
 • 📜 Przegląd przepisów o ochronie danych (np. GDPR, CCPA)
 • 🛠️ Zasady i metodologie inżynierii prywatności
 • 🔏 Koncepcje Privacy by Design i Privacy by Default
 • 💻 Integracja inżynierii prywatności z cyklem życia oprogramowania (SDLC)
 • 🎯 Zarządzanie ryzykiem i oceny wpływu na prywatność
 • 🔍 Technologie zwiększające prywatność (PET) i ich zastosowania
 • 🌐 Studia przypadków: rzeczywiste przykłady inżynierii prywatności
 • 🏢 Najlepsze praktyki wdrażania inżynierii prywatności w organizacjach
 • 💬 Sesja pytań i odpowiedzi oraz sesja podsumowująca

Szczegóły

Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako VOD
30 lipca 2019 22:36
Grupy docelowe
Programiści
Cena
-

Powiązane usługi

Powiązane szkolenia

Ostatnie wpisy na blogu