Zabezpieczanie aplikacji internetowych napisanych w Django

icon

Zabezpieczanie aplikacji internetowych napisanych w Django

Bezpieczeństwo informacji Wytwarzanie oprogramowania

Jaki problem rozwiązuje to szkolenie?

Wraz ze wzrostem złożoności i popularności 🌐 aplikacji internetowych stają się one bardziej podatne na zagrożenia cybernetyczne 🚨, co sprawia, że kluczowe znaczenie dla programistów ma priorytetowe traktowanie środków 🔒 bezpieczeństwa. Szkolenie "Securing Django Web Applications" odpowiada na to wyzwanie poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę 🧠 i umiejętności wymagane do budowania bezpiecznych aplikacji internetowych przy użyciu frameworka 🛠️ Django. Obejmując podstawowe funkcje bezpieczeństwa, najlepsze praktyki i techniki Django, szkolenie to umożliwia programistom pewne eliminowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach i tworzenie aplikacji internetowych, które chronią poufne dane 🔐, przestrzegają standardów 📏 bezpieczeństwa i utrzymują zaufanie 🤝 użytkowników.

Zalecana grupa 👥 docelowa

 • 🔧 Programiści Django, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat najlepszych praktyk i technik bezpieczeństwa aplikacji internetowych.
 • 🕸️ Twórcy stron internetowych przechodzący na Django i szukający bezpiecznych aplikacji przy użyciu frameworka.
 • 💻 Specjaliści IT odpowiedzialni za zabezpieczanie aplikacji internetowych zbudowanych za pomocą Django.
 • 🔍 Analitycy i konsultanci bezpieczeństwa informacji zainteresowani zrozumieniem specyficznych dla Django zagadnień bezpieczeństwa.
 • ⚖️ Specjaliści ds. zgodności i prawnicy, których celem jest zapewnienie, że aplikacje internetowe Django są zgodne ze standardami i przepisami bezpieczeństwa.
 • 📋 Kierownicy projektów i kierownicy zespołów nadzorujący projekty tworzenia stron internetowych Django z naciskiem na bezpieczeństwo.
 • 🌟 Każda osoba zainteresowana nauką o zabezpieczaniu aplikacji internetowych za pomocą frameworka Django.

Agenda

 • 🔐 Wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji internetowych i Django
 • 🌐 Przegląd typowych luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych i zagrożeń (np. OWASP Top Ten)
 • 🛡️ Funkcje bezpieczeństwa Django i najlepsze praktyki
 • 📝 Bezpieczne praktyki kodowania dla aplikacji Django
 • 🔄 Integracja bezpieczeństwa z procesem rozwoju Django
 • 🔑 Techniki uwierzytelniania i autoryzacji w Django
 • 🚫 Ochrona przed atakami SQL injection, XSS i CSRF w Django
 • 🌉 Zabezpieczanie API Django i integracji stron trzecich
 • 🚀 Zagadnienia dotyczące wdrażania i konserwacji bezpiecznych aplikacji Django
 • 📚 Studia przypadków: Rzeczywiste przykłady zabezpieczania aplikacji internetowych Django
 • 💡 Najlepsze praktyki dla ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa w projektach Django
 • ❓ Sesja pytań i odpowiedzi oraz sesja podsumowująca

Szczegóły

Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako kurs on-line
Dostępne jako VOD
30 lipca 2019 22:36
Grupy docelowe
Programiści
Cena
-
Numer telefonu

Powiązane usługi

Powiązane szkolenia

Ostatnie wpisy na blogu